آب شنگولي

بخورين و بگين و به سلامتي :
گاو كه نيميگد من ، ميگد ماااااا
دريا نه به خاطر يك رنگيش بلكه به خاطر يزرگيش
پرچم ايران كه 3 رنگس ، تخم ( تخم مرغ ) كه دو رنگس ، عشق كه يه رنگه
درخت نه به خار بلنديش ، بلكه به خاطر سايه اش
مورچه ، كه هيج مرد و نامردي اشكشو نديده
ديوار ، كه هر مرد و نامردي بهش تكيه مي كنه
كرم خاكي ، نه به خاطر كرمش بلكه به خاطر خاكي بودنش
شلغم ، نه به خاظر شلش ، به خاطر غمش
كلاغ ، نه به خاطر سياهيش به خاطر يك رنگيش

قربون همه ، ما چاكريم داششششششششش

سلمان و دامون چند تا ديگه هم اضاف فرمودند :
گوسفند كه نميگه نه ، ميگه بع
به سلامتی مگس نه خاطر وز وزش به خاطر وفاش که هرچی هم می زنی که بره نميره
به سلامتی سگ نه به خاطر پارسش به خاطر وفاش
به سلامتی خیار نه به خاطر "خ" اش به خاطر "یار" ش
به سلامتی هر چی نامرده که اگر نامرد نباشه مردها شناخته نمی شن

۱ نظر:

ارسال یک نظر