گل سرخ

كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ
كار ما شايد اين است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشيم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر