پرواز براي رفتن يا بالاتر رفتن ...

پرواز براي رفتنه يا براي بالاتر رفتن ؟
پرواز براي چيه ؟
من عاشق پروازم
پرواز ؛ فقط روي زمين نباشم
خيلي ها پرواز ميكنند ميرن توي آسمونها
وقتي به ستاره ها نگاه ميكنم با ستاره ها صورتشون را ميبينيم
با ستاره هاي آسمونها مي تونيم هر شكلي را رسم كنيم
از صورت مامان بزرگ تا هر چيزي كه آرزوشو داريم
آسمون پر از راز
و فقط پرواز ما را به ستاره ها نزديك ميكنه

پرواز ميون ابرها هم خيلي كيف داره ، نميتوني ببيني جلوتر چيه
من الان وسط ابرها هستم
دوست دارم برم بالاتر
بالاتر خورشيد يا ماه

ولي هيچي پرواز در شب نميشه !
پرواز در شب ميون ابرها در يك شب بدون ماه !
تاريكي مطلق ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر