بیا تا برات بگویم که ...

بیا تا برات بگویم که تنهایی من چقدر بزرگ است
بیا تا برات بگویم که چقدر سختی کشیده ام
و هیچ نمیدانی که بر شب و روز من چه میگذرد ...

کاش فقط ذره ای میدانستی که من چه کشیده ام
آیا تو حال این روزهای من را میدانی ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر