مردمانی که فقط تماشاگر هستند!

بازی استقلال با یکی از حریفان توی ورزشگاه نشسته بودم، مجتبی جباری یک پاس در عمق خیلی سریع داد و فرهاد مجیدی به توپ نرسید، یکی از تماشاگران از جاش بلد شد و شروع به داد و فریاد کرد! گفتم آقا بشین بن جانسون هم بود به این توپ نمیرسید بگیر بشین داد نزن ! گفت نه باید فرهاد به این توپ میرسید، گفتم شما فوتبال بازی کردی ؟ گفت نه ! گفتم همین دیگه فوتبال بازی نکردی پس نمیدونی بازیکن عمرا نمیتونه در ۲ ثانیه ۴۰ متر حرکت کنه ! شما بازی را نگاه کن فقط !

حکایت این تماشاگر حکایت خیلی از مردمانی هست که فقط تماشاگر هستند، فقط تماشا میکنند ولی نظر و عقیده اشون را خیلی صریح و محکم و قاطع اعلام میکنند!

۱ نظر:

ارسال یک نظر